Navigace

Obsah

Zpět

Rozpočtové opatření č. 5 r. 2017

Rozpočtové opatření č. 5

Rozpočtové opatření č. 5 bylo schváleno na 9. zasedání OZ dne 20. 12. 2017 usnesením č. 09/076/2017

V listinné podobě je k nahlédnutí na OÚ.

Vyvěšeno: 29. 12. 2017

Datum sejmutí: 31. 12. 2018

Zpět