Navigace

Obsah

Informace k vývozu popelnic od 1. 1. 2022

Typ: ostatní
Popelnice s četností vývozu popelnic 1 za 14 dní budou vyváženy každý pátek sudého týdne.
Popelnice s měsíčním vývozem každý první pátek v měsíci.
Viz. níže.....

Všechny objednávky popelnic a změny četností svozu byly předány na Severočeské komunální služby  s.r.o.v Jablonci nad Nisou. 

Pro velké množství objednávek nám obchodní zástupkyně Severočeských komunálních služeb s.r.o., paní Soňa Ježková podala tuto informaci:

" Výměny malých nádob na směsný komunální odpad:

V současné době je velký problém s dodávkou malých nádob, hlavně pak s dodávkou 60 l a 80 l, omezena je i dodávka 120 l nádob. Výrobce není schopen pokrýt v krátké době potřeby odběratelů a plánované dodávky se posouvají o mnoho týdnů, u některých typů nádob řádově i měsíců. Současně však je neobvykle zvýšená poptávka některých samospráv, kde v mnoha případech mění systém poplatku. Jedná se o poplatek za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci, za kapacitu sběrných nádob. V těchto případech jsou požadavky na velké množství změn. Proto Vás tímto informujeme o objektivních důvodech, které nám neumožní zajistit v krátké době výměny malých nádob. Budeme evidovat požadavky a postupně (jak situace dovolí) změny provádět. Přednostně z pochopitelných důvodů budeme zajišťovat výměny za poškozené a zničené, dále pak dodávat nové nádoby k novým objektům (např. kolaudace nového RD)."

Popelnice budou postupně přistavovány, přelepovány ( změna četnosti svozu) a vyměňovány.

Informace o vývozu popelnic:

Popelnice s četností vývozu popelnic 1 za 14 dní budou vyváženy každý pátek sudého týdne 14. 1., 28.1.,11.2., atd.
Popelnice  s měsíčním vývozem každý první pátek v měsíci  7.1., 4.2.,4.3., atd.

Doporučujeme, aby jste popelnice raději přistavonali už ve čtvrtek večer, protože popeláři jezdí v pátek brzy ráno.

 

 

 

 


Vytvořeno: 23. 12. 2021
Poslední aktualizace: 23. 12. 2021 09:49
Autor: