Navigace

Obsah

Výstraha ČHMÚ - silné bouřky

Typ: ostatní
Silné bouřkyOčekává se ojedinělý výskyt silných bouřek s přívalovými srážkami kolem 50 mm a kroupami. V závislosti na intenzitě přívalových srážek může dojít k rychlým vzestupům hladin zejména menších vodních toků, přičemž není ojediněle vyloučeno krátkodobé dosažení SPA.

Silné bouřkyVÝSTRAHA ČHMÚ
VÝSTRAHA PŘEDPOVĚDNÍ POVODŇOVÉ SLUŽBY ČHMÚ


Zpráva č. 000352
Odesláno: 26.8.2022 11:35:39
Zpráva aktualizuje předchozí zprávu č. 000351 vydanou 25.08.2022 v 13:43:08 hodin
Územní platnost: ORP Jablonec nad NisouMeteorologická situace: Počasí u nás ovlivňuje nevýrazné tlakové pole. V sobotu začne přes naše území postupovat studená fronta od západu.


Velmi silné bouřky Vysoký st. nebezpečí
26.8. 12:00  –  26.8. 23:00
Popis: Očekává se ojedinělý výskyt silných bouřek s přívalovými srážkami kolem 50 mm a kroupami. V závislosti na intenzitě přívalových srážek může dojít k rychlým vzestupům hladin zejména menších vodních toků, přičemž není ojediněle vyloučeno krátkodobé dosažení SPA. Větší riziko můžeme očekávat již v silně nasycených povodích z předchozích srážek.
Doporučení: Lokálně se očekává přívalový déšť s možným intenzivním odtokem vody ze svahů, rychlým rozvodněním malých toků a suchých koryt, zatopení podchodů, podjezdů, sklepů, podemletí komunikací nebo jejich zanesení unášeným materiálem apod. Nebezpečí představují také kroupy a blesky. Je třeba dbát na bezpečnost zejména s ohledem na nebezpečí zásahu bleskem a úrazu padajícími a poletujícími předměty, případně i kroupami. Nevstupovat a nevjíždět do proudící vody a zatopených míst. Při řízení vozidla v bouřce snížit rychlost jízdy a jet velmi opatrně. Vývoj a postup bouřek lze sledovat na výstupech z meteorologických radarů na internetu ČHMÚ www.chmi.cz nebo v aplikaci mobilního telefonu.
Povodňová bdělost Nízký st. nebezpečí
26.8. 12:00  –  27.8. 12:00
Popis: Vzhledem k vysokému nasycení povodí může v závislosti na intenzitě přívalových srážek dojít k rychlým vzestupům hladin zejména menších vodních toků na 1. SPA, při velmi intenzivních srážkách není vyloučeno krátkodobé překročení i vyšších SPA.
Doporučení: Vzestupy hladin řek, kdy se voda ještě nevylévá z břehů. Možnost zvýšeného odtoku vody a snížení stability stromů v podmáčené půdě. Doporučuje se sledovat vývoj situace a jeho prognózu (na www.chmi.cz nebo v médiích). Vyvarovat se koupání, plavání, jízdy lodí a pohybu v korytě toku.
Silné bouřky Nízký st. nebezpečí
27.8. 12:00  –  27.8. 23:00
Popis: Očekává se ojedinělý výskyt silných bouřek s přívalovými srážkami kolem 40 mm a kroupami. V závislosti na intenzitě přívalových srážek může dojít k rychlým vzestupům hladin zejména menších vodních toků, přičemž není ojediněle vyloučeno krátkodobé dosažení SPA. Větší riziko můžeme očekávat již v silně nasycených povodích z předchozích srážek.
Doporučení: Lokálně se očekává přívalový déšť s ojedinělým rozvodněním malých toků, zatopení podchodů, podjezdů, sklepů apod. Nebezpečí mohou představovat také kroupy a blesky. Je třeba dbát na bezpečnost zejména s ohledem na nebezpečí zásahu bleskem a úrazu padajícími a poletujícími předměty. Při řízení vozidla v bouřce snížit rychlost jízdy a jet velmi opatrně. Vývoj a postup bouřek lze sledovat na výstupech z meteorologických radarů na internetu ČHMÚ www.chmi.cz nebo v aplikaci mobilního telefonu.

Vytvořeno: 26. 8. 2022
Poslední aktualizace: 26. 8. 2022 12:38
Autor: