Navigace

Obsah

Podzimní turnaj v ping - pongu

V sobotu 28. 10. 2017 proběhl podzimní turnaj v ping - pongu.