Navigace

Obsah

Starostka obceJana Mališová

 

Místostarostka Eva Karpíšková

Místostarostka spoupracuje se starostkou zejmén v oblastech správy, administrativy a organizace a to zejména:

* kultura a srport řídí kulturní komisi, organizuje akce pro děti i dospělé

* agendy obyvatel a sociálních věcí

* obecně závazné vyhlášky

* strategický pkán

* odpadové hospodářství

* územní plánování

* všeobecná komunikace ( weboné stránky, obecní zpravodaj, pozvánky, plakáty)

 

Místostarosta:     Ing. Lubomír Šolc

Místostarosta  polupracuje se starostkou zejména v oblastech správy, administrativy a organizace  a to zjména:

* finance

* investice a vástavba

*pořízení, správa a údržby majetku obce

* vodní hospodářství a kanalizace

* lesní hospodářství

*veřejné cesty a komunikace

 

Zastupitelé:

MUDr. Adam Hrubý

Mgr. Vlasta Novotná

Ing. Alexej Šikola

Jaroslav Troják

 

Přeseda finančního výboru:

Mgr. Vlasta Novotná

Členové finančního výboru:

MSc. Veronika Kolářová

Mgr. Veronika Matějková

Ing. Lubomír Šolc

Romana Trojáková

 

Předseda kontrolního výboru:

Ing. Alexej Šikola

Členové kontrolního výboru:

Mgr. Helena Vondráková

Jna Huttová

Ing. Jitka Veverková

Ivana Čívrná

 

Kulturní komise:

Eva Karpíšková

 

Komise pro životní prostředí:

 

 

Stavební komise: