Navigace

Obsah

Starostka obce :  Jana Mališová

 

Mistostarostka :  Eva Karpíšková

 

Zastupitelé:

MUDr. Adam Hrubý

Jaromír Janda

Ing. Lubomír Šolc

Mgr. Helena Vondráková

Milan Hons

 

Přeseda finančního výboru:

Ing. Lubomír Šolc

Členové finančního výboru:

Roman Horčička

Mgr. Veronika Matějková

Ing. Michal Novotný

Mgr. Blanka Sutnarová

 

Předseda kontrolního výboru:

Jaromir Janda

Členové kontrolního výboru:

Radek Bursa

Renáta Horáková

Milan Mach

Lucie Provazníková

 

Kulturní komise:

Předseda : Eva Karpíšková

Člen: Eva Lancová

Člen: Mgr. Vlasta Novotná

Člen: Jana Rakušanová

Člen: Pavlína Rakušanová

 

Komise pro životní prostředí:

Předseda :  Mgr. Helena Vondráková

Člen: Ing. Alexej Šikola

Člen: Ing. Jan Koukol

 

Stavební komise:

Předseda: MUDr. Adam Hrubý

Člen: Ing. Arch. Stanislav  Kolář

Člen: Ing. Otto lanc

Člen: Boris Kobr