Navigace

Obsah

Zprávy

Výzva k podání nabídek k veřejné zakázce na stavební práce " Oprava mostu M1 u č. p. 13 v obci Pulečný"

Obec Pulečný zveřejňuje výzvu k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu (III. kategorie) na stavební práce.

Název veřejné zakázky :
"Oprava mostu M1 u č.p. 13 v obci Pulečný" celý text

ostatní | 5. 4. 2022 | Autor: Správce Webu

Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku " Oprava a obnova fasády kulturního domu v obci Pulečný "

Obec Pulečný zveřejňuje výzvu k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu (III.kategorie)na stavební práce. celý text

ostatní | 13. 10. 2021 | Autor: Správce Webu

Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu II. kategorie na stavební práce " Obnova malé vodní nádrže na ppč. 1584/1 v k. ú. Pulečný"

Výzva k podání nabídek k veřejné zakázce zadávané mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a v souladu se "Směrnicí č. 1/2019 k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu". celý text

ostatní | 20. 7. 2021 | Autor: Správce Webu

Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku "Vybudování víceúčelového hřiště v obci Pulečný"

Obec Pulečný zveřejňuje výzvu k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce.
Název veřejné zakázky: "Vybudování víceúčelovéhoé hřiště v obci Pulečný" celý text

ostatní | 8. 6. 2021 | Autor: Správce Webu

Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku "Obec Pulečný - Úprava krajnice silnice III/287111

Obec Pulečný zveřejňuje výzvu k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu (I. kategorie) na stavební práce - Úprava krajnice silnice III/287111 celý text

ostatní | 7. 5. 2021 | Autor: Správce Webu

Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku " Oprava a obnova fasády kulturního domu v obci Pulečný "

Obec Pulečný zveřejňuje výzvu k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu (III.kategorie)na stavební práce. celý text

ostatní | 29. 4. 2021 | Autor: Správce Webu

Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce" Vybudování volnočasového sportoviště v obci Pulečný"

Výzva k podání nabídek k veřejné zakázce zadávané mimo režim´ zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a v souladu se Směrnicí č.1/2019 Obce Pulečný jako veřejná zakázka malého rozsahu II. kategorie. celý text

ostatní | 13. 7. 2020 | Autor: Správce Webu

Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce : "Úprava plochy + in-line dráha na hřišti v obci Pulečný"

Výzva k podání nabídek k veřejné zakázce zadávané mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a v souladu se Směrnicí 1/2019 Obce Pulečný jako veřejná zakázka malého rozsahu III. kategorie. celý text

ostatní | 25. 6. 2020 | Autor: Správce Webu

Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku" Oprava vnitřních prostor objektu márnice v obci Pulečný"

Obec Pulečný podává výzvu k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu (III.kategorie) na stavební práce. celý text

ostatní | 18. 5. 2020 | Autor: Správce Webu

Aktualizovaná výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce " Oprava střechy kulturního domu č. p. 22 v obci Pulečný "

Obec Pulečný zveřejňuje výzvu k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu (III. kategorie) na stavební práce.
Název veřejné zakázky: "Oprava střechy kulturního domu č. p. 22 v obci Pulečný "
Prodloužení lhůty podaní nabídek viz. Dodatek k výzvě celý text

ostatní | 5. 3. 2020 | Autor: Správce Webu

Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku "Oprava márnice na hřbitově v obci Pulečný"- prodloužení lhůty pro podávání nabídek

Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu (III kategorie) na stavební práce.
Výzva k podání nabídek k veřejné zakázce zadávané mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávaní veřejných zakázek v souladu se Směrnicí č. 1/2019 Obce Pulečný jako veřejná zakázka malého rozsahu III. kategorie. celý text

ostatní | 1. 7. 2019 | Autor: Správce Webu

Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku "Oprava márnice na hřbitově v obci Pulečný"

Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu (III kategorie) na stavební práce.
Výzva k podání nabídek k veřejné zakázce zadávané mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávaní veřejných zakázek v souladu se Směrnicí č. 1/2019 Obce Pulečný jako veřejná zakázka malého rozsahu III. kategorie. celý text

ostatní | 5. 6. 2019 | Autor: Správce Webu

Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu ( III. kategorie) na stavební práce : " Zhotovení příjezdové komunikace a zřízení vjezdů - Pulečný - lokalita Z6, objekt SO 101"

Výzva k podání nabídek k veřejné zakázce zadávané mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a v souladu se Směrnicí č. 1/2019 Obce Pulečný jako veřejná zakázka malého rozsahu III. kategorie.
Název veřejné zakázky : " Zhotovení příjezdové komunikace a zřízení vjezdů - Pulečný - lokalita Z6, objekt SO 101" celý text

ostatní | 4. 2. 2019 | Autor: Správce Webu

Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce : "Novostavba - zázemí sportovního hřiště do obce Pulečný"

Obec Pulečný podává výzvu k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu (III. kategorie) na stavební práce. Název veřejné zakázky:
"Novostavba - zázemí sportovního hřiště do obce Pulečný, parc. č. 230/1, k. ú. Pulečný celý text

ostatní | 30. 1. 2019 | Autor: Správce Webu

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu: "Pulečný-prodloužení splaškové stoky k č.p. 15"

Předmětem plnění této zakázky je prodloužení splaškové stoky k č.p. 15
celý text

ostatní | 1. 8. 2018 | Autor: Správce Webu

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu: "Oprava místní komunikace U statku"

Oprava místní komunikace. celý text

ostatní | 31. 7. 2018 | Autor: Správce Webu